Berekenen.nl
Geplaatst op 21 juni

Jongeren vragen minder WW-uitkeringen aan

Met name vanuit de bouw en de zorg nam het aantal aanvragen bij het UWV onder jongeren sterk af. Dat lijkt aan te geven dat meer jongeren er in die sectoren weer in slagen om werk te vinden en zelf voor hun inkomen te zorgen.

Minder WW-uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar

Het UWV verstrekte in de eerste 6 maanden van dit jaar iets meer dan 50.000 WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar. Dat betekent een afname van 15% ten opzichte van de eerste helft van 2015. In de bouw was er sprake van 37% minder aanvragen en ook in de zorg nam het aantal aanvragen hiervoor met ongeveer een derde af. In de detailhandel is er aan de andere kant nog wel sprake van een toename. Dat lijkt vooral te maken te hebben met het grote aantal faillissementen dat er de laatste tijd heeft plaatsgevonden. Ook binnen het vervoer en de opslag vielen er relatief veel ontslagen, waardoor die jongeren toch een WW-uitkering aan dienden te vragen.

Uitkering berekenen

Wil je online je ww uitkering berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan wat je krijgt op het moment dat er geen werk meer voor je is? Je kunt online je uitkering berekenen, al was het maar om je daar in ieder geval op voor te bereiden. Bovendien kun je een uitkering berekenen om na te gaan wat het je oplevert om voor een baan te gaan en daarmee zelf je inkomen te verdienen. Je kunt online verschillende uitkeringen berekenen, zodat je bijvoorbeeld na kunt gaan wat de WW per maand inhoudt.