Berekenen.nl

Juiste uitkomst ?

Jullie rekentool ínzake Box Vermogensbelasting geeft een andere uitkomst voor 2021 dan dezelfde rekentool van 'BerekenHet.nl:
wie heeft gelijk ?

Vraag gesteld door: Jack
Reageer jij op deze vraag?

Webmaster Berekenen.nl: Beste Jack,

Hartelijk dank voor de feedback. Onze collega's van Berekenhet.nl zijn ook vaak accuraat dus zouden er geen verschillen mogen zijn! We hebben een aantal berekeningen zelf uitgevoerd en vergeleken maar zien geen verschillen in de uitkomsten. We zijn dan ook erg benieuwd naar de waarden je hebt ingevoerd.

Hopelijk tot snel weer op Berekenen.nl!

Jack: Dank u.
Als ik 130.000 Euro invul voor 2021 bij jullie is de uitkomst 471 Euro, en bij Bereken Het: 712 Euro
Wat doe ik verkeerd ?

Webmaster Berekenen.nl: Hallo Jack,

Wij zijn er nader ingedoken en kwamen tot de conclusie dat er bij de belastingschijven vanaf een bepaald bedrag iets verkeerd stond. Puur een menselijke fout, maar niet minder zuur. Gelukkig hebben we attente bezoekers die ons hierin op attenderen!

Hartelijk dank voor de feedback! We hebben inmiddels de fout hersteld en alles gedubbelcheckt!

Tot snel weer op Berekenen.nl!

Jack: Op mijn belastingaanslagen t/m 2019 kom ik toch andere waarden tegen dan jullie tool aangeeft: wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ??

Jack: Aanvullend op vorige vraag:
op mijn belastingaanslagen voor 2019-2020-2021 (voorlopig), worden de volgende grondslagen gehanteerd:
330.734, 312.877 en 293.723
De bijbehorende heffingen zijn:
3868, 3434, 3694
Uw tool geeft echter de volgende uitkomsten als heffingen:
3464, 3016, 2997
Duidelijke verschillen dus!

Wie heeft gelijk?

Groet,
J.

Willem: Willem, je kunt hier ook de grondslagen bekijken. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2019/

Willem: Als ik de grondslagen van de schijven in deze tool optel, kom ik op hetzelfde uit als wat bij de Belastingdienst qua grondslagen staat. Maar ga er maar vanuit wat er door de Belastingdienst wordt vermeld op je aangifte dat dat juist is!