Berekenen.nl

2016 mijn tweede huis verkocht

Eind mei mijn tweede huis verkocht, volgens de aanslag berekening
moet ik hier vermogens belasting over berekenen, als volgt:
Huisadres 229,000
Correctie huurbescherming 100,760
Waarde box 3 128,240
heffingsvrij vermogen -24437
Blijft 103,803
4% van 103,803 4,152

Zo te zien wordt er geen correctie uitgevoerd, heb dit huis eind mei verkocht.
Klopt dit of moet het bedrag te betalen gecorrigeerd worden als volg: (4152/12)*5= 1,730.
Gaarne uw reactie

Bob Schilder

Vraag gesteld door: Bob
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Ja die correctie huurbescherming moet je sowieso er vanaf halen. De officiële lezing van de belastingdienst is, dat je de jaarhuur dient te berekenen door middel van de huur van de 1e huurmaand van het jaar van aangifte, te vermenigvuldigen met 12. Je hebt dit jaarbedrag ook nodig om het verschil met de WOZ waarde uit te rekenen.

Over gedeeltelijke jaren wordt ook niet gesproken dus gewoon volledige correctie toepassen!