Berekenen.nl
Geplaatst op 10 augustus

Minimumloon per 1 juli iets omhoog

Een van de maatregelen is het verhogen van het minimumloon, dit loopt op van €1.501,80 per maand naar €1.507,80 bruto per maand. Het is een kleine stijging, die er echter wel toe kan leiden dat ook andere lonen weer wat op zullen lopen. Het kabinet past het minimumloon 2x per jaar aan, op basis van bijvoorbeeld de inflatie. De volgende verandering zal in januari zijn, de kans is groot dat het minimumloon dan nog wat verder op zal lopen.

Tijdelijke contracten en ontslagrecht

Daarnaast zullen mensen met een tijdelijk contract meer rechten krijgen. Zij moeten al na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract, op dit moment geldt er nog een periode van 3 jaar. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen uiteindelijk kunnen werken op basis van een vast contract. Aan de andere kant zal het ontslagrecht worden aangepast. Bij ontslag wordt een derde maandsalaris per dienstjaar meegegeven, of een half maandsalaris per dienstjaar als iemand langer dan 10 jaar in dienst was. De vergoeding zal maximaal €75.000 gaan bedragen en een maximaal jaarsalaris voor mensen die meer dan dat in een jaar verdienen.

Minimumloon berekenen

Wil je zelf het minimum uurloon berekenen of een berekening maken van de ontslagvergoeding waar je recht op hebt? Je kunt dit eenvoudig online doen, bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel uur de werkweek duurt of hoe lang je ergens in dienst bent geweest. Je hebt wat dat betreft maar een paar gegevens nodig om je minimumloon te berekenen of een andere berekening te maken. De online tool maakt het je zo eenvoudig mogelijk en geeft je binnen een paar tellen antwoord op je vraag.