Berekenen.nl

Snipperdagen sw loon

Ik laat loonstijgingen om zetten in vrije uren. Valt dit ook onder loon, als ik b.v
arbeidsongeschikt of ww moet aan vragen!!
Alvast bedankt.

Vraag gesteld door: Mark
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Nee als je dat geld niet eerst krijgt "uitbetaald" maar wel uren opbouwd dan telt dat niet mee als SV loon en heeft dat dus wel degelijk invloed op de hoogte van je ww uitkering.