Berekenen.nl
Geplaatst op 30 december

Maximum SV loon in 2019: meer dan 55.927 euro per jaar

Het SV loon wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld, zo ook in 2019. De Belastingdienst maakt het maximale dagloon bekend, onder andere belangrijk voor het verstrekken van uitkeringen. Het gaat om een maximaal loon per dag, op basis waarvan het ook mogelijk is om het jaarloon te berekenen.

Het maximum dagloon hangt onder andere samen met het minimumloon. Dat werd verhoogd, waardoor men heeft besloten om ook het SV loon te verhogen. Dat is belangrijk bij het aanvragen van uitkeringen en een aantal andere fiscale zaken.

Fiscaal loon: per jaar en per dag

We spreken van het SV loon of fiscaal loon in 2019, om aan te geven om welk bedrag het gaat voor het aanvragen van bijvoorbeeld uitkeringen. Met name werkgevers krijgen hiermee te maken, bijvoorbeeld op het moment dat er iemand met zwangerschapsverlof gaat, er iemand ziek wordt of er sprake is van ontslag waarbij er een uitkering zal volgen. Ook als medewerker kun je gebruik maken van het SV loon of het fiscaal loon. Wij maken het je graag gemakkelijk om dat te berekenen voor 2019, net als voor de andere jaren waarin je dit al kon doen.

SV loon berekenen: voor 2018

Wil je het SV loon berekenen? Houd er rekening mee dat het maximale dagloon in 2019 211,42 bedraagt. Op basis daarvan is er sprake van maximaal 55.927 per jaar. Werkgevers kunnen hier rekening mee houden als maximale bedrag dat het UWV zal uitbetalen op basis van de WGA, de WW, de ZW en de WAZO. Werkgevers moeten het salaris bovenop het maximum dagloon zelf aanvullen. U kunt online het SV loon berekenen, voor een compleet overzicht van de bedragen waar het in het specifieke geval om gaat.