Berekenen.nl

Bij de premie: pensioenpremie hoort daar ook een premie wga bij

Als het SV loon wordt berekend zonder de premie WGA verzekering zou het SV loon hoger uitkomen dus zou je een te lage inkomensverzekering kunnen adviseren

Vraag gesteld door: Carla
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Ik snap de vraag niet zo goed. Pensioenpremie valt niet onder de berekening SV loon? De werkegever kan maximaal de helft van de WGA premie op jouw verhalen en afhalen van je netto loon en valt dan mijn inziens niet echt onder de een pensioenpremie.