Berekenen.nl

bereken SV loon bij verschillende lonen per maand

Mijn salaris elke maand anders. ik wil graag weten hoe kan ik per maand mijn SV loon uitrekenen

Vraag gesteld door: KATALIN
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Als je salaris elke maand anders, dan kun je niet anders dan per maand de SV loon uit te rekenen, het gemiddelde te nemen en dit doortrekken naar het gehele jaar. De berekening van je SV loon, kun je hier doen.
www.berekenen.nl/inkomen/sv-loon-berekenen