Berekenen.nl
Geplaatst op 4 september

Studenten zoeken elkaar op

Studenten zoeken elkaar op
Op 31 augustus, een week later dan gepland, ging het nieuwe collegejaar van start. Aan het begin van het collegejaar blijkt direct dat studentenverenigingen populairder zijn dan ooit. Het is duidelijk: studenten zoeken elkaar op omdat ze meer dan ooit behoefte hebben aan contact.

Lage verwachtingen

Voorafgaand aan het begin van het collegejaar was er lichte paniek bij studentenverenigingen. Ze twijfelden of ze wel genoeg aanmeldingen zouden krijgen dit jaar. De introductieweken mochten niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Het was dus maar de vraag of nieuwe studenten de stap zouden wagen om zich in te laten schrijven bij een vereniging.

Veel aanmeldingen

De toestroom van nieuwe studenten blijkt een stuk hoger te liggen dan normaal. Nu al zijn er zo’n 50 procent meer aanmeldingen in vergelijking met vorig jaar. En dat terwijl de inschrijfperiode bij sommige studentenverenigingen nog niet voorbij is. Sommige verenigingen hebben zelfs bijna 80 procent meer aanmeldingen.

Nieuwe vrienden

De verenigingen zoeken de verklaring van deze toename in de behoefte aan een netwerk. Veel colleges zijn op afstand te volgen en heel wat studenten hebben de afgelopen tijd minder sociale contacten gehad vanwege het coronavirus. Ze hunkeren nu extra naar het leren kennen van nieuwe mensen om hen heen, aldus een woordvoerder van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Financiën

Als je begint aan een nieuwe opleiding krijg je te maken met heel veel veranderingen. Vaak moet je naar een andere stad, een nieuwe omgeving en je ontmoet nieuwe mensen. Maar je moet vooral zorgen dat je je financiën goed op orde hebt. Wil je berekenen hoeveel studiefinanciering je krijgt? Of wil je berekenen of je recht hebt op een aanvullende beurs? Gebruik deze berekentools om te weten hoe jij ervoor staat. Dan weet je ook direct of je alvast op zoek moet gaan naar een bijbaan.

Het nieuwe collegejaar in coronastijl

Sinds 15 juni 2020 wordt er weer onderwijs gegeven aan hogescholen en universiteiten. Maar de manier waarop is nog helemaal afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent altijd anderhalve meter afstand houden, meer spreiding van de roosters, zodat er niet te veel mensen op dezelfde tijd in een gebouw zijn. Dat betekent ook kleinere werkgroepen, want lokalen en practicumruimtes hebben natuurlijk een veel kleinere capaciteit als je je wilt houden aan de anderhalve meter regel.

Online colleges

De coronaregels hebben ervoor gezorgd dat veel universiteiten hebben besloten om alle hoorcolleges in 2020 online te houden. Dat geldt vooral voor de universiteiten die weinig ruimte hebben. Deze lesmethode is niet voor alle studenten even eenvoudig. Ze missen de interactie met de docent, en docenten kunnen minder goed in de gaten houden hoe het met de individuele student gaat. Bovendien is er na de colleges geen interactie tussen de studenten, waardoor ze als eilandjes kunnen worden.

Verbinding door verenigingen

Misschien dat studenten de noodzaak om meer vanuit huis te leren willen compenseren met meer contact met medestudenten. In het collegejaar 2020-2021 blijkt dat studentenverenigingen een verbindende rol hebben. Ze zorgen ervoor dat studenten zich verbonden voelen met hun opleiding en met elkaar.