Berekenen.nl
Geplaatst op 20 juni

Invoering basisbeurs voor alle studenten in hoger onderwijs.

In het studiejaar 2023-2024 wil het kabinet de basisbeurs opnieuw invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. Dit geld ook voor studenten die dan al aan het studeren zijn. Het kabinet heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin geschetst staat over de dilemma’s, afwegingen en keuzes bij de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkomingen voor leenstelsel studenten. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat over dit voorstel met de Kamer in gesprek om daarna verder de puntjes op de i te zetten voor concrete plannen.

Herinvoering basisbeurs

Het kabinet wil voor alle studenten van het hoger onderwijs de basisbeurs opnieuw invoeren vanaf studiejaar 2023-2024. Studenten die studiejaar, 2022-2023, beginnen met hun studie profiteren dus vanaf hun tweede studiejaar van een basisbeurs, als ze aan de eisen daarvoor voldoen. Net zoals bij de ‘oude’ basisbeurs is dit een voorstel voor een prestatiebeurs met onderscheid tussen uit- en thuiswonende studenten. In de brief heeft het kabinet diverse alternatieven gezet: in de voorkeursvariant gaat het om een bedrag van 91 euro per maand voor studenten die thuis wonen en een bedrag van 225 euro per maand voor uitwonende studenten. Wordt de opleiding binnen het diploma-termijn van 10 jaar afgerond, dan wordt de basisbeurs omgezet van een lening in een gift, net zoals voorheen.

Eigen studiefinanciering berekenen

Wil je weten op hoeveel studiefinanciering jij recht hebt? Bereken hier jouw studiefinanciering. Er is sprake van een studiebeurs die bestaat uit een eventuele aanvullende beurs en natuurlijk een basisbeurs. Dit is allemaal afhankelijk van het inkomen van je ouders of je daarvoor in aanmerking kunt komen. Ook heeft je woonsituatie invloed op de hoogte van je studiefinanciering. Zodra je op jezelf woont krijg je een hogere studiefinanciering dan wanneer je nog thuis woont. Dit omdat je meer kosten hebt wanneer je op jezelf woont. Online kun je de studiefinanciering berekenen om na te gaan wat dit in jouw geval betekent. De berekening kost slechts een paar minuten en een paar drukken op de knoppen en het levert je een duidelijk beeld op.