Berekenen.nl
Geplaatst op 31 december

Het nieuwe leenstelsel voor studenten

De complete tweede kamer wil af van het nieuwe leenstelsel voor studenten, maar hoe gaat het er dan eigenlijk uitzien? Dat lees je hier.

Het regeerakkoord

De complete Tweede Kamer wil af van het leenstelsel voor studenten. Je hebt het vast ook wel eens op het nieuws voorbij zien komen dat studenten ook weer terug willen naar het oude leenstelsel. Maar waarom gebeurd dat dan eigenlijk niet? In het regeerakkoord stond nog dat het leenstelsel niet zou worden aangepast, maar dat pakt na een lange vergadering in de Tweede Kamer toch anders uit. Studenten hebben momenteel na hun studie een gemiddelde schuld van €25.000. Het systeem van het leenstelsel, de vorm van studiefinanciering die zes jaar geleden werd ingevoerd heeft dus niet goed gewerkt volgens heel erg veel deskundigen.

Studenten zijn blij na de afschaffing leenstelsel

De afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs is heel erg goed nieuws voor heel erg veel studenten. Veel studenten begonnen dan ook te juichen toen ze hoorde dat de basisbeurs weer helemaal terugkomt. Dat komt omdat het volgens hen fantastisch nieuws is dat een ruimschootse meerderheid van de Kamer zich definitief heeft uitgesproken tegen het leenstelsel. Een volgend kabinet kan dankzij deze moties simpelweg niet meer om de invoering van de nieuwe studiefinancieringsstelsel heen. Dit is de genadeklap voor het leenstelsel. Vandaar dit dat dit dan ook groots gevierd gaat worden door de studenten, uiteraard houden ze zich dan wel aan alle coronamaatregelen die op dat moment gelden. Na vele demonstraties hebben ze dan uiteindelijk toch gewonnen en dat is natuurlijk een grote opluchting.

Hoe gaat de studiefinanciering er nu uitzien?

ISD geeft aan dat ze graag willen praten met de formerende partijen over hoe het nieuwe studiefinancieringsstelsel eruit zou moeten komen zien. Eerder kwam het al met een nieuw stelsel genaamd Studenten Op Eigen Benen. Dat bevat naast de basisbeurs een aanvullende beurs en een eerlijke compensatie voor de studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. ISO zegt dan ook dat het plan al op een presenteerblaadje liggen. Er zouden dus snel stappen gezet kunnen worden. Er hebben dan ook heel erg veel onderzoeken plaatsgevonden waar de onderzoekers soms heel erg schrokken van de antwoorden die ze kregen. Er zijn namelijk heel erg veel studenten die zelfs al geld moeten lenen om alle studieboeken aan te kunnen schadden. Daarnaast zijn er ook heel erg veel studenten waarbij de gezondheid hard achteruit gaat. Dat heeft dan ook alles te maken met het leenstelsel wat op dit moment nog gebruikt wordt.  Studenten willen namelijk geen hoge studieschuld hebben omdat ze die natuurlijk in de toekomst weer af moeten betalen. Daarom kiezen ze er soms maar voor om op een houtje te bijten zoals ze dat zo mooi zeggen. Puur om zo min mogelijk te hoeven leven. Het is natuurlijk heel erg goed dat je goed aan het kijken bent om je geld zoveel mogelijk te besparen, maar het moet niet ten kosten gaan van je gezondheid. Dat is ook niet het doel van de overheid.