Berekenen.nl

Formule rente berekenen

Wat is de formule om rente op rente te berekenen? Is hier ook een eenvoudige tool voor? Wat is het verschil tussen enkelvoudige rente en rente op rente?

Vraag gesteld door: Thomas
Reageer jij op deze vraag?

Patrick: Beste Thomas. De formule om rente op rente te berekenen ziet er als volgt uit: FV = PV (1 + i ) t

PV = de huidige waarde, ook wel present value genoemd

FV = toekomstige waarde, future value

t = periode, time

i = rentevoet per periode (als fractie d.i. percentage gedeeld door 100)

Je kan eenvoudig deze tool gebruiken om rente op rente te berekenen. Wat betreft de enkelvoudige rente; hierbij wordt rekening gehouden met de rente vanaf het begin tot aan het eind. De hoofdsom blijft tussentijds gelijk. Als je rente op rente rekent dan wordt de rente na een jaar opgeteld bij de hoofdsom. Succes!