Berekenen.nl
Geplaatst op 26 december

PostNL verhoogt pensioenen met 10 procent

Gepensioneerden van Pensioenfonds PostNL krijgen volgend jaar 10 procent meer pensioen in plaats van de 4 procent die hun eigen regelgeving toestaat. Een verdere verhoging is mogelijk, doordat het pensioenfonds samen met PostNL en de vakbonden het pensioenstelsel heeft aangepast ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Dat maakte het fonds, dat de pensioenen van zo'n 95.000 mensen beheert, dinsdag 27 december 2022 bekend.

Het nieuwe systeem bepaalt hoeveel de werknemers en PostNL maandelijks aan compensatie betalen, maar de hoogte van het pensioen dat uiteindelijk wordt opgebouwd mag niet. In het huidige systeem van pensioenfondsen moet de werkgever bijspringen als het fonds te weinig vermogen heeft om de belofte na te komen - meestal 70 procent van het gemiddeld verdiende salaris. Aan de andere kant kan de werkgever ook in goede tijden geld uit het fonds ontvangen.

Het fond is blij met deze aanpassing. Pensioenvoorzitter René van de Kieft zegt op zijn website: “Dit besluit heeft positieve gevolgen voor al onze werknemers en gepensioneerden, zowel op korte als lange termijn. Op korte termijn kunnen we meer indexeren en dat scheelt bij de huidige hoge inflatie een slok op een borrel. Op de iets langere termijn is het nu duidelijk om over te stappen op een nieuw systeem dat aansluit bij de wensen van deelnemers en gepensioneerden.’’

Onverwacht hoge indexaties

De afgelopen weken hebben veel pensioenfondsen onverwacht forse pensioenverhogingen aangekondigd. Zo verhoogt het ambtenarenpensioenfonds ABP de pensioenen in 2023 met bijna 12 procent, krijgen de deelnemers van bouwpensioenfonds bpfBouw 14,5 procent en krijgt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 6 procent.

Met de stijging van de rente nam het vermogen van veel pensioenfondsen toe, waardoor (toekomstige) pensioenen winstgevender werden. Daarnaast is er een (tijdelijke) versoepeling van de regels, waardoor fondsen iets minder vermogen moeten aanhouden. Deze versoepeling hangt samen met de invoering van een nieuw pensioenstelsel, dat vorige week door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De pensioenwet wordt begin 2023 besproken in de Eerste Kamer.

In het nieuwe pensioenstelsel verandert de manier om te sparen voor een aanvullend pensioen (naast de AOW). Op dit moment worden werkgevers- en werknemersbetalingen beheerd door een pensioenfonds en krijgen werknemers in ruil daarvoor een toezegging voor hun toekomstige pensioen. Volgens de nieuwe wet krijgt iedereen een persoonlijke pensioenpot, waarin werknemer en werkgever geld steken. De pensioenfondsen blijven die pensioenbanken gezamenlijk beheren, maar het eindbedrag mag niet meer.

Online pensioenleeftijd berekenen

Wil jij weten wanneer jij met pensioen kan gaan? Maak dan gebruik van onze online tool om je pensioenleeftijd te berekenen. Met één druk op de knop weet jij jouw pensioenleeftijd.