Berekenen.nl

Pensioen/ AOW leeftijd

Ben geboren op 6-9-1953. Nu is mijn AOW leeftijd 66 jaar en 8 maanden. Verandert per 1 januari 2019. Ik dacht dat deze binnen 5 jaar tot je pensioen niet meer mocht veranderen

Vraag gesteld door: Hans
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Hiervoor zijn vastgestelde data ingevoerd door de overheid. Elk jaar veranderd de pensioengerechtigde leeftijd. Je kunt de tabel onderaan op deze pagina bekijken.
www.berekenen.nl/inkomen/pensioenleeftijd-berekenen