Berekenen.nl
Geplaatst op 31 december

Pensioen uitkeren bij wonen in het buitenland niet vanzelfsprekend

Banken en verzekeraars spreken er niets of nauwelijks over, maar Nederlanders in het buitenland lopen het risico hun pensioenvermogen kwijt te raken. Financiële instellingen hebben volgens de toezichthouder niet het recht om uit te keren in het buitenland, waardoor de pensioengerechtigde in Nederland woonachtig dient te zijn.

Uitzondering op de wet mogelijk

Dat neemt volgens de Nederlandsche Bank (DNB) echter niet weg dat er wel degelijk een uitzondering mogelijk is. Mensen die in het buitenland wonen kunnen normaal gesproken hun lijfrentesaldo niet zomaar omzetten in uitkeringen, dat is alleen in Nederland mogelijk. Op verzoek verleent DNB echter wel vergunningen om in bepaalde landen alsnog uit te kunnen keren, zodat Nederlanders die daar wonen gebruik kunnen maken van het pensioen dat ze hebben opgebouwd. De banken en verzekeraars staan daar echter niet om te spreken. Dit kost tijd en geld, kosten waar zij op voorhand geen rekening mee hadden gehouden. Het is wat dat betreft verstandig om op voorhand goed na te gaan welke voorwaarden er horen bij pensioenproducten bij de banken en verzekeraars die er beschikbaar zijn.

Pensioenleeftijd berekenen

Wil je zelf je pensioenleeftijd berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan voor welk moment dit geldt en hoe je daar mee om dient te gaan? Je kunt online je pensioenleeftijd berekenen. Houd er rekening mee dat we in Nederland niet langer standaard met 65 met pensioen gaan, inmiddels is de pensioenleeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Dat betekent dat het in sommige gevallen nog niet mogelijk is om een inschatting te maken. 5 jaar voordat je met pensioen kunt kun je de exacte datum berekenen, zodat je op tijd weet waar je aan toe bent.