Berekenen.nl
Geplaatst op 20 februari

Flexibel pensioen op basis van inkomen: is dat de oplossing?

Het pensioen wordt steeds duurder, nu meer mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en we bovendien langer blijven leven. De overheid experimenteert met een hogere pensioenleeftijd, maar krijgt daar veel kritiek op. Er wordt gezocht naar een manier om het pensioen flexibel te maken en eerlijker te verdelen. Dat blijkt lastig op basis van het type functie of de gezondheid. Een nieuw initiatief wil het pensioen verdelen op basis van inkomen. Iemand met een lager inkomen mag eerder met pensioen dan iemand met een hoger inkomen.

Flexibel pensioen voor eerlijke verdeling

Het flexibele pensioen moet ervoor zorgen dat iemand met weinig inkomen die daar hard voor werkt eerder van de oude dag kan genieten. Het gaat dan bijvoorbeeld om stratenmakers en bouwvakkers, die fysiek zwaar werk doen en daar relatief weinig voor betaald krijgen. Werknemers met een kantoorfunctie op hoger niveau krijgen daar meer voor betaald, terwijl ze fysiek veel minder zwaar werk hoeven te doen.

Een flexibel pensioen op basis van inkomen met de verdeling uiteindelijk eerlijker maken. Met een pensioenleeftijd die afhangt van het inkomen. De hogere inkomens gaan later met pensioen, waardoor de totale kosten bovendien zullen dalen ten opzichte van de huidige situatie.

Pensioenleeftijd en pensioen berekenen

De nieuwe methode om het pensioen flexibel te maken is er nog niet. Wil jij je pensioenleeftijd berekenen? Dat kun je doen op basis van de verdeling zoals die vandaag de dag geldt. Het betekent dat er wordt uitgegaan van de gemiddelde levensverwachting. Zodra die stijgt zal ook de pensioenleeftijd meestijgen. Voor iedereen, zowel met een fysiek zware functie als een kantoorbaan of ander werk. Gebruik onze online tool om jouw pensioenleeftijd te berekenen of om een inschatting te maken van het moment waarop jij met pensioen kunt. Als het allemaal zo blijft en het stelsel niet alsnog ingrijpend zal worden veranderd, natuurlijk.