Berekenen.nl

Ouderenkorting

Geld het bedrag 1418 euro ook, als je de AOW-leetijd in 2017 hebt breikt?

Vraag gesteld door: ger
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Voor 2018 zeker, maar de ouderenkorting geldt ook voor 2017. Als je nog geen definitieve aanslag hebt gehad over 2017 en je bent dit vergeten, zou ik als nog de aangifte 2017 insturen.