Berekenen.nl

Ouderenkorting

Ik doe altijd de aangifte invullen van mijn schoonmoeder, helaas is zij afgelopen jaar in mei 2018 overleden .
Er werd mij geadviseerd om toch nog de aangifte over 2018 in te vullen, maar heeft zij dan ook recht op de ouderenkorting waarover on dat jaar gesproken wordt?

Vraag gesteld door: Angela
Reageer jij op deze vraag?

Mascha: Het antwoord is zeker aangifte doen. Als het goed is stuurt de belastingdienst aan de erfgenamen een F-biljet. Je mag voor de heffingskortingen de heffingskorting toepassen voor een heel jaar en hoef je geen rekening te houden met de tijdsevenredige berekening van de heffingskortingen als iemand bijvoorbeeld naar het Buitenland zou verhuizen.