Berekenen.nl

Ouderdomspensioen korting

Ik ben 70 mijn vrouw 62 heb ik recht op ouderdom korting

Vraag gesteld door: Louis
Reageer jij op deze vraag?

Merel: Als u AOW gerechtigd bent en dat bent u, dan heeft u hier op ouderenkorting. Alleen hoeveel is afhankelijk van hoeveel uw inkomen is per jaar. Als u in de berekening uw verzamelinkomen ingeeft, dan berekent de berekeningstool de hoogte van deze korting.
www.berekenen.nl/inkomen/ouderenkorting-berekenen

Levy: Natuurlijk als je AOW hebt dan kom je sowieso voor ouderdomskorting in aanmerking, ook al heb je een partner. Als je teveel verdiend (meer dan 47.423 in 2019) dan krijg je geen korting.