Berekenen.nl

Tot wanneer betaal je AOW premie

Ik heb gehoord dat je in het jaar dat je pensioen gerechtigd wordt geen AOW premie meer betaald
Is dit het hele jaar, vanaf 1 januari of vanaf de datum dat je de leeftijd dat ik AOW krijg

Vraag gesteld door: Bale
Reageer jij op deze vraag?

Dirk: De AOW premie betaal je maandelijks tot de maand dat je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Niet per kalenderjaar of iets dergelijks. Je krijgt de AOW uitkering namelijk ook niet per kalenderjaar. Het loopt een op een over.