Berekenen.nl

Loonheffingskorting

Ik ben met Pre-pensioen nu 63 jaar oud.
Sinds augustus van dit jaar in Hongarije gaan wonen en uitgeschreven uit Nederland.
Echter omdat wij ons huis in Nederland hebben aangehuoden en ik pensioen omvang vanuit Nederland vindt de belasting inspecteur dat ik in Nederland belastingplichtig blijf omdat de economische binding met Nederlnd groter is dan onze economische binding met Hongarije.
Mijn vraag is nu, hebben wij toch recht op heffingskorting omdat wij in een verdragslnd wonen? En zo ja hoeveel?, groeten Huub

Vraag gesteld door: Huub
Reageer jij op deze vraag?

Danny: De vraag had ik in een andere topic al beantwoord. Ja de heffiingskorting gelden dan ook voor jou omdat je belastingplichtig bent. Het lijkt mij dan ook een logische uitspraak dat je in Nederland belastingplichtig blijft in deze situatie.