Berekenen.nl

loonheffing over loon + loonaanvullende uitkering

Ik ga van WGA uitkering naar een job, plus UWV Loonaanvullende uitkering. Hoe bereken ik dan loonheffing, evt. heffing - en arbeidskorting ?

Vraag gesteld door: Bote Dijkstra
Reageer jij op deze vraag?