Berekenen.nl
Geplaatst op 21 september

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget, ook wel KGB genoemd, is een inkomensafhankelijke toeslag. Het maakt deel uit van de Nederlandse tegemoetkomingen van het ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kosten voor de kinderen. Het kindgebonden budget wordt betaald door de Algemene Directie Subsidies van het ministerie van Financiën en wordt geregeld in de Wet op het kindgebonden budget, artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a. Naast de kinderbijslag ontvangen ouders dus ook KGB. De praktijk van de overheid leert dat kinderbijslag, inclusief het kindgebonden budget, niet genoeg levensonderhoud biedt. Subsidies maken geen deel uit van sociale regelgeving die moet voorkomen dat gezinnen met kinderen onder de levensstandaard leven.

Wanneer recht op kindgebonden budget?

Ouders hebben recht op kindgebonden budget als ze één of meer kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar.
Ouders hebben recht op kindgebonden budget als ze kinderbijslag ontvangen of voor kinderen van 16 of 17 géén kinderbijslag krijgen, maar hen wil in belangrijke mate onderhouden. (In geval van gezamenlijk ouderschap ontvangt alleen de aanvrager van de kinderbijslag het budget van het kind.)
Ouders hebben recht op kindgebonden budget als ze de Nederlandse nationaliteit bezitten of een geldige verblijfsvergunning hebben.
Het toetsingsinkomen van de ouders is niet hoger dan het bedrag waarbij de uitkering vervalt door de afbouw of toenemend inkomen.

Online kindgebonden budget berekenen

Wil je zelf je kindgebonden budget bereken? Wij weten dat het aanvragen van toeslagen, zoals kinderbijslag en kindgebonden budget, niet altijd eenvoudig is. Wij helpen je graag een handje op weg. Dit kun je gemakkelijk doen doormiddel van onze online tool.