Berekenen.nl

Tot wanneer kan ik kindgebonden budget voor 2014 aanvragen?

Vraag gesteld door: Annemarie
Reageer jij op deze vraag?

Team Berekenen.nl: Beste Annemarie, Bedankt voor je vraag. Deze bijdrage of tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud van jouw kind(eren) wordt toegekend door de Belastingsdienst. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Je kan het kindgebonden budget voor 2014 nog aanvragen tot 1 september 2015 bij de Belastingsdienst. Wil je weten of jij recht hebt op kindgebonden budget? Dit zijn enkele voorwaarden:
- Heb je 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar?
- Jij of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is jouw kind 16 of 17 jaar en krijg jij of de andere ouder geen kinderbijslag? Dan kan je soms in aanmerking komen voor het kindgebonden budget.
- Het gezamenlijk inkomen is niet te hoog. Er is een inkomensgrens.
- Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
- Het gezamenlijk vermogen is niet te hoog.

Uiteraard kan je onze tool gebruiken om na te gaan of je in aanmerking komt. Wist je dat het kindgebonden budget wordt verhoogd als jouw kind 12 of 16 jaar wordt? De kosten zijn dan veelal hoger door de schoolkosten. Daarom geldt er een extra tegemoetkoming. Succes! Groet, Team Berekenen.nl