Berekenen.nl
Geplaatst op 15 februari

Extra kinderbijslag voor ernstig ziek kind makkelijker

Ouders van kinderen die langdurige zorg nodig hebben, krijgen gemakkelijker dubbele kinderalimentatie. Ongeveer 30.000 gezinnen hebben er recht op, maar een tiende van de gezinnen maakt er geen gebruik van. Daarom wil minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dat getroffen ouders dit extra geld automatisch krijgen.

Volgens Van Gennip lopen ouders extra kinderalimentatie mis omdat ze het niet weten, bezig zijn met de zorg voor hun kind, of omdat ze een irrationele angst hebben om het geld terug te betalen. De minister vindt het belangrijk om gebruik te maken van de extra ondersteuning, omdat deze groep vaak hoge kosten met zich meebrengt.

Gegevensbescherming

Daarom worden vanaf aanstaande april (2023) gegevens uit de systemen van de Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) met elkaar vergeleken. Ouders hoeven niet meer zelf ondersteuning aan te vragen, maar krijgen deze automatisch. Volgens de woordvoerder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al laten weten dat die toegang mogelijk is op grond van de privacywetgeving.

Vooruitlopend op wetswijzigingen heeft de overheid besloten ouders die nu dubbele kinderalimentatie hebben per brief te informeren. Als ze zich vóór 1 april aanmelden, krijgen ze heel 2023 dubbele kinderalimentatie.

Online kinderbijslag berekenen

Wil je berekenen hoeveel kinderbijslag je krijgt in 2023? En hoe zich dat verhoudt tot 2022 of andere jaren waarvoor je de berekening kunt maken? Je kunt online de hoogte van de kinderbijslag berekenen, zodat je met een paar klikken op de hoogte bent.

Je weet op die manier al voor de uitbetaling van de kinderbijslag welk bedrag je kunt verwachten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Stem daar je financiële planning op af, zodat je goed weet welke tegemoetkoming je kunt verwachten voor de kosten die je maakt als je kinderen hebt.