Berekenen.nl

kan ik 19 cent per kilometer aftrekken in mijn belastingaangifte 2020 vanwege ziekenhuis bezoek

Vraag gesteld door: Fred
Reageer jij op deze vraag?

Marcel: Ja dat kan zeker maar er zijn wel een aantal voorwaarden:

Reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek zijn alleen aftrekbaar in de belastingaangifte als:

degene die je bezoekt vlak vóór diens ziekte of handicap nog bij je in huis woonde;
Kinderen die voor een opleiding elders vertoeven, vallen voor bezoek aan hun zieke vader of moeder dus ook onder de regeling. Tenminste, als zij nog tot het ouderlijk huishouden behoorden toen de ouder ziek werd. En ook een bezoek aan een zieke broer of zus kan eronder vallen als beiden tot het huishouden van de ouders behoorden bij de aanvang van de ziekte.
de reisafstand naar de zieke meer dan 10 km is (enkele reis);
de zieke in 2020 langer dan een maand buitenshuis verpleegd werd;
Het kan ook gaan om meerdere korte periodes die samen optellen tot meer dan een maand. Het moet dan wel gaan om opnames die met dezelfde ziekte of beperking te maken hebben. Bovendien mag de tijd tussen de verpleegperioden dan niet langer dan 4 weken zijn.
je de zieke minstens één keer per week bezocht;
Eenmaal per maand is genoeg bij langdurige ziekte.
Het kan ook gaan om permanente opname in een zorginstelling. Ook het bezoek van iemand die is opgenomen in een TBS-instelling kan hieronder vallen.

Let op je hebt wel te maken met een drempelbedrag voor dat je zorgkosten kunt aftrekken. Lees hier het volgende.

Om zorgkosten af te mogen trekken moet iedereen een (minimum) bedrag kwijt zijn. Dit noemt men het drempelbedrag. Alleen het deel zorgkosten hoger dan het drempelbedrag mag je aftrekken.

Als je een fiscale partner hebt, gelden de volgende drempelbedragen (2020):

Inkomen Drempelbedrag
-Tot € 15.726 € 272
-Tussen € 15.726 en € 41.765 1,65% van het inkomen
-€ 41.765 of meer € 689 + 5,75% van het gedeelte van het inkomen dat uitkomt boven € 41.765

Als je zelfstandig bent, en dus geen fiscale partner hebt, gelden de volgende bedragen:

Inkomen Drempelbedrag
-Tot € 7.863 € 136
-Tussen € 7.863 en € 41.765 1,65% procent van het inkomen
-€ 41.765 of meer € 689 + 5,75% van het gedeelte van het inkomen dat uitkomt boven € 41.765