Berekenen.nl
Geplaatst op 26 februari

Tips aangifte inkomstenbelasting 2023

Om ervoor te zorgen dat je alles op de juiste manier invult en optimaal gebruikmaakt van de fiscale voordelen, zijn er diverse tips die je kunt volgen. In dit artikel zullen we belangrijke aftrekposten bespreken en handige tips geven voor een foutloze aangifte inkomstenbelasting 2023.

Belangrijke aftrekposten

Er zijn verschillende aftrekposten waar je mogelijk gebruik van kunt maken bij de aangifte inkomstenbelasting 2023. Deze aftrekposten zorgen ervoor dat het bedrag waarover belasting wordt berekend, wordt verlaagd, waardoor je mogelijk geld kunt besparen. Enkele belangrijke aftrekposten zijn:

 • Hypotheekrente
 • Kosten van een eigen woning
 • Studiekosten (onder bepaalde voorwaarden)
 • Giften aan goede doelen
 • Zorgkosten
 • Medische hulpmiddelen
 • Verhuurkosten
 • Reiskosten

Maak gebruik van deze aftrekposten om jouw belastingaanslag te verlagen en optimaal te profiteren van de fiscale voordelen. In de volgende secties zullen we elke aftrekpost in meer detail bespreken en handige tips geven om het maximale uit jouw aangifte inkomstenbelasting 2023 te halen.

Aftrekpost hypotheekrente

Een van de meest gebruikte aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. Als je een hypotheek hebt, kun je de betaalde rente aftrekken van je belastbaar inkomen. Deze renteaftrek geldt voor een periode van maximaal 30 jaar, waarbij de afsluitdatum van de hypotheek als peildatum wordt genomen. Als je een nieuwe woning koopt met een hogere hypotheek, is de rente over het extra bedrag opnieuw 30 jaar aftrekbaar.

Hypotheekrente Aftrekbaar Duur van aftrekbaarheid
Ja Maximaal bedrag aan betaalde rente Maximaal 30 jaar, afhankelijk van afsluitdatum hypotheek

Aftrekpost eigen woning

Als je in 2023 een huis hebt gekocht, zijn er bepaalde kosten die je als aftrekpost kunt opvoeren. Denk hierbij aan afsluitkosten, kosten voor het opstellen van de hypotheekakte, kosten van de woningtaxatie en eventuele kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin je de woning hebt gekocht.

Kosten Aftrekbaar
Afsluitkosten Ja
Kosten hypotheekakte Ja
Woningtaxatie Ja
Kosten Nationale Hypotheek Garantie Ja

Door deze kosten als aftrekpost op te voeren, kun je mogelijk de belasting die je moet betalen verlagen. Het is een manier om gebruik te maken van fiscale voordelen en geld te besparen. Zorg ervoor dat je de juiste bonnen en documenten bewaart om de kosten te kunnen onderbouwen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Aftrekpost studiekosten

Sinds 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven in de meeste gevallen niet meer aftrekbaar. Er is echter een uitzondering voor de situatie waarin jouw prestatiebeurs niet is omgezet in een gift. In deze specifieke situatie kunnen studiekosten wel aftrekbaar zijn, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het is belangrijk om de pagina van de Belastingdienst te raadplegen voor meer informatie hierover.

Aftrekpost giften ANBI

Wanneer je regelmatig een donatie doet aan een goed doel dat geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kun je deze giften aftrekken bij de belastingaangifte. De gift is aftrekbaar als deze hoger is dan 1% van je inkomen (met een minimum van € 60), of wanneer het een periodieke gift betreft. Voor een periodieke gift moet deze officieel op papier worden vastgelegd. Er geldt een aftrekbare grens van 10% van je drempelinkomen als je een groot deel van je inkomen weggeeft.

Giften aan ANBI Aftrekbaarheid
Gift is hoger dan 1% van inkomen (minimaal € 60) Aftrekbaar
Periodieke gift Aftrekbaar
Hogere drempelinkomen dan giften Aftrekbaar tot 10% van drempelinkomen

Aftrekpost zorgkosten

Zorgkosten kunnen aanzienlijk oplopen, vooral wanneer ze niet worden gedekt door je zorgverzekering en het eigen risico. Gelukkig kun je mogelijk deze zorgkosten als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting 2023. Hierdoor kun je een deel van deze kosten terugkrijgen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Het is belangrijk om te weten welke zorgkosten aftrekbaar zijn en welke drempels er gelden met betrekking tot het inkomen.

Enkele voorbeelden van aftrekbare zorgkosten zijn:

 • Tandartsbehandelingen
 • Logopedie
 • Fysiotherapie
 • Homeopathie
 • Acupunctuur

Daarnaast kun je ook de zorgkosten van eventuele kinderen jonger dan 27 jaar opvoeren. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor hun tandartsbezoeken, medische behandelingen of medicijnen. Door deze zorgkosten als aftrekpost op te geven, kun je mogelijk aanzienlijk besparen op je belastingaanslag.

Het is echter belangrijk om te weten dat er specifieke drempels zijn met betrekking tot het inkomen voor de aftrekbaarheid van zorgkosten. Deze drempels zorgen ervoor dat je alleen de zorgkosten kunt aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen. Het drempelinkomen zorgkosten wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst en kan variëren afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het is raadzaam om gebruik te maken van een belastingadviseur om te bepalen welke zorgkosten aftrekbaar zijn en hoeveel je kunt besparen.

Overige aftrekposten en tips

Naast de eerder genoemde aftrekposten zijn er nog andere mogelijkheden om gebruik te maken van fiscale voordelen bij de aangifte inkomstenbelasting 2023. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan kosten voor medische hulpmiddelen, zoals een bril of contactlenzen. Deze kosten kun je opvoeren als aftrekpost, waardoor je belastingvoordeel kunt behalen.

Ook verhuurkosten kunnen worden opgevoerd als aftrekpost. Als je een deel van je woning verhuurt, bijvoorbeeld via Airbnb, mag je bepaalde kosten zoals schoonmaakkosten en advertentiekosten aftrekken. Dit kan je belastingaanslag verlagen en zo voordeel opleveren.

Daarnaast is het belangrijk om, wanneer je fiscaal partners bent, slim gebruik te maken van aftrekposten door deze toe te kennen aan degene met het hoogste belastingtarief. Dit kan resulteren in een lagere belastingaanslag voor jullie samen.

Tot slot adviseren we je om voldoende tijd te nemen voor het inventariseren en opvoeren van aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting 2023