Berekenen.nl

tarief inkomstenbelasting in jaar AOW

Op de site van de belastingdienst zie ik dat het tarief voor de inkomstenbelasting in het jaar dat ik mijn AOW bereik een gewogen gemiddelde is van het tarief voor en het tarief na AOW. Hoe zit dat als je in 2018 in de periode voor AOW geen inkomen heb gehad en vanaf AOW leeftijd wel (AOW en Pensioen). Wordt er met de aangifte IB dan alleen gekeken naar de periode dat je inkomen had en het bijbehorende tarief gebruikt of wordt er dan toch gerekend met een gewogen gemiddelde?

Vraag gesteld door: L.G.
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Zoals ik het begrijp wordt het aangepaste belastingtarief over het gehele inkomen van dat jaar berekend. Lees https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/u_hebt_de_aow_leeftijd_bereikt/belastingtarieven