Berekenen.nl

ontvangsten van erven buitenland

door het overlijden van mijn zoon krijg ik en deel van zijn pensioenregeling opgebouwd in Dld. Moet ik daar belasting over betalen ??

Vraag gesteld door: Bernard
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Dat ligt eraan. Hoe lang woonde hij al in Dld en is er ook al belasting geheven in Dld? Dan hoef je dit niet ook nog in Nederland te doen. Je zou voor de zekerheid de Belastingdienst kunnen bellen wat hiermee te doen.