Berekenen.nl

belasting betalen berekening

wat moet ik aan belasting betalen als niet-ingezetene, maar met inkomsten van 30.000,00 euro per jaar uit een beleggingspand

Vraag gesteld door: jan
Reageer jij op deze vraag?

Danny: De situatie is niet helemaal duidelijk, maar als je een pand bezit en je huurinkomsten hebt, dan worden de huurinkomsten niet belast. Wat wel wordt belast is jouw vermogen (WOZ waarde pand - minus eventueel hypotheek), x 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3. Afhankelijk van het land kan ook een belastingverdrag aanwezig zijn waardoor over bepaalde inkomsten geen belasting wordt geheven in NL. Kopieer onderstaande url voor meer informatie.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/acties_van_de_aangever/wanneer_aangifte_doen/in_welk_land_moet_u_aangifte_doen