Berekenen.nl

Afkoop klein pensioen

Ik ben 59 jaar en werkloos zonder uitkering. Gehuwd, mijn man ontvangt prepensioen en is 65 jaar. Bij de gezamenlijke aangifte ontvang ik een zg. aanrechtsubsidie. Ik kan een klein pensioen van 3150,00 Euro afkopen. Heeft dit gevolgen voor de aanrechtsubsidie?

Vraag gesteld door: Henny
Reageer jij op deze vraag?

Kees: Weet niet zeker. U zou de site van de Belastingdienst kunnen raadplegen. Heeft te maken met geboortedatum en hoogte inkomen partner.