Berekenen.nl
Geplaatst op 15 december

10 tips voor belasting 2020

Onder belasting betalen kom je helaas niet uit, daar kan je niks aan veranderen. Zorg ervoor dat je alle fiscale mogelijkheden optimaal benut, zodat je in elk geval nooit teveel belasting betaalt. Onderzoek wijst uit dat in meer dan 90% van alle gevallen nog bespaard had kunnen worden, als men alle regels en mogelijkheden had geweten. In dit artikel geven we je de 10 meest belangrijke belastingtips voor 2020.

1 Schenk belastingvrij aan je klein(kind)

Elk jaar mag je aan elk van je kinderen een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan je terugvinden in de jaarlijkse schenkvrijstelling van de schenkbelasting. In 2020 is dit 5.514 euro. Maak je 5.000 euro over aan een (klein)kind in 2020, dan betaalt je (klein)kind daarover dus geen belasting. Er zijn ook hogere vrijstellingen mogelijk als je kind en of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Het kan zijn dat hier specifieke voorwaarden voor gelden. Let op: een paar jaar een kleinere schenking doen is vaak goedkoper dan een grote schenking in één keer die niet belastingvrij is.

2 Trek kosten nog af in 2019

Het maximale tarief voor fiscale aftrekposten wordt vanaf 2020 verlaagd. Hierdoor kun je vanaf 2020 niet meer kosten aftrekken tegen maximaal de hoogste schijf maar tegen 46%. Het kan dus voordelig zijn om bepaalde kosten nog in 2019 te maken wanneer je de hoogste schijf aantikt. Dit geldt bij particulieren o.a. voor de volgende aftrekposten: alimentatie, de uitgaven voor specifieke zorgkosten, hypotheekrenteaftrek, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

3 Koop alimentatie af

Voorkom dat je de komende jaren netto meer alimentatie betaalt. De alimentatieverplichting aan jouw ex-echtgenoot of ex-partner is nu nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,75%. Je kunt het dit jaar dus nog tegen het hogere tarief aftrekken. Als je volgend jaar een (flink) lager tarief gaat betalen in box 1, kan je het beste (uiteraard in overleg met jouw ex) besluiten de alimentatieverplichting nu in zijn geheel of gedeeltelijk af te kopen. Je box 3-vermogen is dan per 1 januari van volgend jaar ook lager, dat betekent dat je er minder belasting over betaalt.

4 Ga een opleiding volgen

De mogelijkheid om als particulier de kosten van een opleiding of studie af te trekken als scholingsuitgaven, wordt mogelijk vervangen door een specifiekere regeling. In 2020 heb je in ieder geval nog recht op de aftrek, dus wilde je altijd nog een studie volgen, zorg dan dat je dit nog zo snel mogelijk gaat doen. Let op: als je recht hebt op studiefinanciering (waaronder collegegeldkrediet) dan mag je niet van deze regeling gebruik maken.

5 Het voordeel van periodieke giften

Periodieke schenkingen zijn fiscaal gunstiger dan losse schenkingen. Deze giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen eindigen uiterlijk bij overlijden. Dit is dus wat anders dan een automatische overschrijving. Bij deze giften geldt geen drempel en er is ook geen plafond. Ze moeten vastgelegd worden via een notariële of onderhandse akte van schenking vooraleer je gebruik mag maken van deze aftrek. Wil je liever losse schenkingen doen? Dan raden we aan om giften die je anders over meerdere jaren had verdeeld in slechts 1 jaar te geven. Je hebt dan maar 1 keer last van de drempel die geldt voor niet-periodieke giften.

6 Roerende zaken voor persoonlijk gebruik

Als je van plan bent een dure aankoop te doen voor eigen gebruik, dan is het verstandig dit nog voor 31 januari 2019 te kopen. Dit vermogen zal dan niet meer meetellen in de box 3-heffing van 2020. Roerende zaken zoals een auto, caravan, duur horloge of juwelen, hoef je niet op te geven in box 3. Koop je bijvoorbeeld een oldtimer om die na een jaar weer met winst te verkopen, dan ziet de belasting dit als een belegging; de economische waarde van de oldtimer moet je dan opgeven in box 3. Dit geldt ook als je de oldtimer zelf gebruikt.

7 Investeer in groenE beleggingen

Over beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming hoef je alleen belasting te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. Voor alleenstaanden is dit €58.540 en met fiscaal partner €117.080 in 2019. Je betaalt dan alleen belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van je groene beleggingen. Heb je een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor jou en jouw partner gezamenlijk zelfs het dubbele. Naast de vrijstelling in box 3 heb je ook nog recht op een heffingskorting van het vrijgestelde bedrag in box 3.

8 Spaar-bv/fonds voor vermogenden

Voor iemand die veel spaargeld heeft is het oprichten van een  spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening een aantrekkelijke optie. Stort je vóór 31 december 2019 jouw spaargeld in zo’n fonds, dan mis je de peildatum van 1 januari 2020 in box 3. Ook voor vermogenden die veel spaargeld of laag renderende beleggingen aanhouden is dit een aantrekkelijke structuur. Bij de huidige spaarrente van nauwelijks 0,1% betaal je dan ook vrijwel geen belasting. Denk er wel aan dat een bv oprichten de nodige oprichtingskosten met zich meebrengt en ook voor de instandhouding moet je jaarlijks een bedrag betalen. Wil je het geld toch weer belastingvrij terugstorten naar een privé rekening dan heb je een notaris nodig. Om te bepalen of deze vorm aantrekkelijk voor je is, moet je deze kosten eerst aftrekken van de jaarlijkse voordelen.

9 Betaal kosten voor 2020 alvast vooruit

Weet je nu al dat je volgend jaar minder gaat verdienen of je bereikt in 2020 de AOW-leeftijd, dan kan je beter de aftrekbare posten alvast vooruit betalen. Denk hierbij aan ziektekosten, giften, studiekosten, lijfrente en dergelijke.  In 2019 kan je deze kosten vaak nog aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Het zorgt er ook voor dat je vermogen op 1 januari 2020 lager is, zodat je minder belasting hoeft te betalen over box 3. Natuurlijk geldt dit voor alle kosten die je vooruit betaalt die ervoor zorgen dat je daarmee onder het heffingsvrije vermogen uitkomt.

10 Kleine schulden aflossen

Heb je nog een kleine schuld, dan is het verstandig deze nog voor het eind van het jaar af te lossen. Is je schuld lager dan je kunt opvoeren in box 3, dan kan je door het aflossen van je schuld wel het saldo op je bankrekening verminderen en daarmee dus het vermogen in box 3. Dit biedt een financieel voordeel en het is bovendien een enorme rentebesparing op de schuld.