Berekenen.nl

Inkomensafhankelijke korting voor alle kinderen?

Kun je voor ieder kind inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen als alle onder de 12 jaar zijn?

Vraag gesteld door: Rinse Hammer
Reageer jij op deze vraag?

Merel: Inkomensafhankelijke combinatiekorting kun je aanvragen per huishouden niet per kind. Dus eenmaal het bedrag per huishouden en zodra je jongste kind 13 wordt in dat kalenderjaar dan heb je geen recht meer op deze ICK.