Berekenen.nl
Geplaatst op 22 februari

Werkloosheid volgens CBS opnieuw verder gedaald

In januari waren er nog 574.000 werklozen, wat betekent dat 6,5% van de beroepsbevolking zonder werk zit. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6.000 per maand toe, wat aan lijkt te geven dat de economie zich daadwerkelijk begint te herstellen.

Meer uitkeringen voor seizoenswerkers

Toch geeft het UWV aan dat het aantal WW-uitkeringen de laatste tijd is toegenomen. Eind januari 2016 hadden 465.000 mensen een WW-uitkering, dat zijn er ongeveer 19.000 meer dan in december. Het heeft vooral te maken met de seizoenswerkers, bijvoorbeeld binnen de bouwnijverheid, de landbouw en de uitzendbedrijven. Zij kunnen de werknemers slechts een aantal maanden van het jaar werk aanbieden, de rest van het jaar zijn de werknemers afhankelijk van een uitkering. Desalniettemin is er volgens het CBS sprake van een positieve ontwikkeling, die ertoe leidt dat de werkloosheid weer af begint te nemen. Toch ligt de werkloosheid nog een stuk hoger dan voor de crisis, een groot aantal mensen zit nog altijd zonder baan en heeft moeite om werk te vinden.

WW berekenen

Dreigt er ontslag of wil je om een andere rekenen de hoogte WW uitkering berekenen? Je kunt er daarmee op voorhand bijvoorbeeld alvast voor zorgen dat je een goed beeld krijgt van de hoogte van de uitkering die je kunt verwachten. Een WW uitkering berekenen en benieuwd naar de informatie die je daar voor nodig heeft? Het gaat in ieder geval om je huidige bruto inkomen. Je huidige inkomen is bepalend voor de WW uitkering die je kunt ontvangen, je kunt online berekenen waar je op kunt rekenen binnen het dagmaximum dat er geldt voor de WW.