Berekenen.nl
Geplaatst op 31 januari

Steeds meer huishoudens in Nederland afhankelijk van uitkering

Het aantal mensen met een uitkering groeit, dat lijkt dan aan te geven dat meer mensen moeite hebben om werk te vinden of op een andere manier voor inkomen te zorgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan geschrokken te zijn van de cijfers. Van 2015 zijn er op dit moment nog geen cijfers, maar de kans is groot dat de afhankelijkheid slechts licht is gestegen.

Sterke afhankelijkheid vanwege crisis

Het lijkt erop dat het vooral de crisis is die ertoe heeft geleid dat meer mensen afhankelijk zijn geworden van een uitkering. In 2014 kregen in totaal 1,9 miljoen huishoudens een uitkering. Zo’n 875.000 waren daarvan sterk afhankelijk, zes jaar eerder waren dat er nog maar 650.000. Zij zouden niet rond kunnen komen als ze de uitkering niet hadden. Er is sprake van een sterke afhankelijkheid op het moment dat de uitkering meer dan 40% van het bruto inkomen bedraagt. Wat dat betreft is er ook een grote groep huishoudens die wel een uitkering ontvangt, maar die niet direct nodig heeft om aan het eind van de maand rond te komen.

Uitkering berekenen

Je kunt online je de hoogte van je ww uitkering berekenen, bijvoorbeeld op het moment dat ontslag dreigt en je alvast wilt weten hoeveel WW je kunt gaan ontvangen. Daarnaast kun je een uitkering berekenen om na te gaan waar mensen met een uitkering eigenlijk mee rond moeten komen. We maken je het online graag zo gemakkelijk mogelijk met de berekeningen, zodat je heel handig de verschillende uitkomsten kunt berekenen of je jezelf alvast goed kunt voorbereiden.