Berekenen.nl

Vraag hoogte ww uitkering bruto of netto

Is de uitkomst van de berekening bruto of netto?

Vraag gesteld door: willem
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Dat zijn bruto bedragen.