Berekenen.nl

dagloon

Is het jaarloon INCLUSIEF vakantietoeslag?

Vraag gesteld door: anton
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Jazeker. Vakantiegeld wordt ook meegeteld voor het jaarloon.