Berekenen.nl
Geplaatst op 2 februari

Verschil tussen brutowinst en brutomarge


Veel ondernemers halen brutowinst en brutomarge heel erg vaak door elkaar, maar wat is eigenlijk het verschil? Dat lees je hier. Wij leggen je het namelijk stap voor stap uit zodat  jij deze fout niet meer maakt.

Wat is brutowinst?

Brutowinst is het bedrag aan verkoopopbrengsten dat overblijft als de kosten van verkochte goederen zijn verlaagd. De brutowinst geeft een indicatie van de hoeveelheid geld die overblijft voor het maken van overige bedrijfskosten. De brutowinst wordt berekend door de kosten van verkochte goederen af te trekken van de netto-omzet oftewel het aantal geretourneerde goederen. De kosten van de verkochte goederen zijn kosten die rechtstreeks verband houden met vervaarding van de verkochte goederen. In het geval dat een bedrijf een dienst levert, worden de kosten van verkochte goederen de kosten van de geleverde diensten. Brutowinst wordt meestal gebruikt om de belangrijke ratio’s te berekenen, zoals de brutowinstratio.

Wat is de brutomarge?

De brutomarge is het percentage van de totale omzet dat door het bedrijf wordt ingehouden zodra alle kosten in verband met het produceren en verkopen van goederen en diensten zijn verantwoord. Wanneer je de brutomarge hebt berekend krijg je een antwoord. Dit aantal is het percentage dat het bedrijf over elke euro aan omzet behoudt om zijn andere uitgaven te betalen. Dit is vooral interessant voor investeerders.  Door deze cijfers krijgen ze namelijk een goed idee over het bedrijf en weten ze ook wat voor risico er aan een eventuele investering zit. Doe daarom altijd je best om deze cijfers zo gunstig mogelijk te kijken. Het zou namelijk zonde zijn dat je een geïnteresseerde investeerder hebt die uiteindelijk afhaakt omdat de brutomarge niet gunstig is. Bedrijven proberen dan ook altijd de brutomarge zo hoog mogelijk te krijgen. Bedrijven met een hogere brutomarge verdienen namelijk veel meer geld dan bedrijven met een lage brutomarge.

Het verschil tussen brutowinst en brutomarge

Wij snappen wel dat heel erg veel mensen deze twee termen door elkaar halen. Brutowinst en brutomarge zijn belangrijke cijfers bij het analyseren van de verkoopopbrengsten en uitgaven van het bedrijf. Deze termen zijn dan ook vrij nauw van elkaar verwant en zijn beide afgeleid van cijfers die in de resultatenrekening van het berdrijf worden gepresenteerd. De brutowinst geeft dan ook een heel erg goed beeld van de financiële positie van het bedrijf. De brutomarge geeft dan het percentage aan geld weer dat is verdiend ten opzichte van de gemaakte kosten. De brutomarge kan worden gebruikt voor vergelijking tussen andere bedrijven in dezelfde branche. Bovendien kunnen, in tegensteling tot de brutowinst, brutomarges worden berekend voor elk product of voor elke dienst. Hierdoor kunnen bedrijven een goed beeld krijgen over de winstgevendheid van bepaalde diensten of bepaalde producten. Daarnaast zijn bedrijven altijd bezig om zoveel mogelijk winst te maken. Hierdoor zijn deze twee termen ook heel erg belangrijk en wanneer je zelf veel met ondernemers praat heb je deze termen vast wel eens voorbij horen komen. Daarnaast zijn deze termen heel erg belangrijk voor investeerders zoals we hierboven ook al aangaven. Doe daarom altijd je best en kijk altijd of je deze cijfers nog beter kan maken. Hoe beter deze cijfers, hoe meer geld je uiteindelijk verdiend.