Berekenen.nl

hoe bereken je de omzet snelheid?

Vraag gesteld door: Amit
Reageer jij op deze vraag?

Danny: De omzet snelheid berekenen doe je als volgt:

Omzet in verkoopprijzen / gemiddeld voorraad in verkoopprijzen

of

Omzet in inkoopprijzen / gemiddeld voorraad in inkoopprijzen

of

Omzet in stuks / gemiddelde voorraad in stuk

En al deze omzetten en voorraaden neem je dan van meestal een jaar. Maar je kunt de omzetsnelheid ook berekenen per maand of kwartaal. Je moet dan van omzet en voorraad dan dezelfde periode nemen.

Sao Son-Kung Ho Luh Feng: Omzet in verkoopprijzen : gemiddeld voorraad in verkoopprijzen