Berekenen.nl

Arbeidsverleden

Ik heb vanaf 22-06-2015 begint werken en tot met 21-12-2015. dus het is totaal 26 weken. 26 * 40 = 1040 uren gewerkt. maar ik zie dat deze jaar niet mee telt als Arbeidsverleden. kunt u mij uitleggen waarom telt niet mee? er staat dat het is minder dan 208.
Als ik deze jaar kijkt in uwv data. er staat vanaf 5-10-2015. moet ik aanpassen deze jaar? geen idee hoe deze werkt.

dank u wel

Vraag gesteld door: Mustafa Omar
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Tja als je 1040 uur hebt gewerkt dan telt dit mee als een arbeidsjaar lijkt mij. Wellicht dat de gegevens van je werkgever destijds niet goed bij het UWV staat. Je zou dan echt even met het UWV moeten bellen.