Berekenen.nl

Arbeidskorting bij ontslag in het lopende jaar

Ik ben in maart 2019 ontslagen na langdurige ziekte en afkeuring (WIA). Ik heb van mijn laatste werkgever dus ca. 3 maanden salaris ontvangen, plus een transitievergoeding. Als ik dat totaalbedrag invul op uw calculator, komt daar een veel hogere arbeidskorting uit dan is toegepast door de werkgever en de belastingdienst. Kan dit komen doordat de arbeidskorting naar ratio van het aantal maanden dat ik heb gewerkt wordt berekend, of is er mogelijk een fout gemaakt?

Vraag gesteld door: John
Reageer jij op deze vraag?

Danny: De arbeidskorting wordt gerekend over een heel kalenderjaar en niet over die 3 maanden. De werkgever houdt rekening met je jaarinkomen en verrekend dan per maand een twaalfde deel.

Je hebt dus inderdaad recht op meer arbeidskorting! Dit kun je via je aangifte regelen, gaat veelal automatisch maar check het goed!

Hopelijk is het zo wat duidelijker?