Berekenen.nl
Geplaatst op 25 maart

Alleenstaande ouderenkorting nu ook via werkgever

Tot en met 2023 kon alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze korting toepassen. Vanaf 2024 kunnen zowel uitkeringsinstanties als werkgevers deze heffingskorting verrekenen. Dit betekent dat werknemers nu de mogelijkheid hebben om de alleenstaande ouderenkorting direct via hun werkgever te ontvangen. De keuze moet schriftelijk aan de werkgever worden doorgegeven met behulp van het model 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen'. Het verrekenen van de alleenstaande ouderenkorting bij de werkgever zorgt voor meer financieel gemak voor senioren.

Hoe werkt het verrekenen van de alleenstaande ouderenkorting via de werkgever?

Vanaf 2024 hebben senior werknemers en uitkeringsgerechtigden in Nederland de mogelijkheid om de alleenstaande ouderenkorting te verrekenen bij hun werkgever. Deze nieuwe ontwikkeling zorgt voor meer financieel gemak en vereenvoudigt het proces voor senioren.

Om de alleenstaande ouderenkorting te verrekenen bij de werkgever, moet de werknemer de keuze schriftelijk kenbaar maken. Dit kan gedaan worden via het model 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen'. Het is belangrijk om te weten dat de alleenstaande ouderenkorting maar bij één inhoudingsplichtige kan worden verrekend. Als de werknemer ervoor kiest om de alleenstaande ouderenkorting te laten verrekenen bij de werkgever, moet de toepassing bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden beëindigd.

Belastingtabel Verrekende alleenstaande ouderenkorting Verrekend bedrag arbeidskorting
2024 - loonbelastingtabel 1 Ja Nee
2024 - loonbelastingtabel 2 Ja Nee
2024 - loonbelastingtabel 3 Ja Nee

Vanaf 2024 zijn alle loonbelastingtabellen voorzien van een extra kolom voor de verrekening van de alleenstaande ouderenkorting. Daarnaast wordt er ook een extra kolom toegevoegd voor het bedrag van de verrekende arbeidskorting. Het model loonstaat wordt voor 2024 uitgebreid met een extra selectievakje waarmee aangegeven kan worden dat de alleenstaande ouderenkorting wordt toegepast.

Voordelen van het verrekenen van de alleenstaande ouderenkorting via de werkgever:

  • Eenvoudiger verrekeningsproces voor werknemers
  • Financieel gemak voor senioren
  • Duidelijke vermelding in de loonbelastingtabellen en het model loonstaat

Belangrijke punt om te onthouden

Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden is het essentieel om te weten dat de alleenstaande ouderenkorting alleen verrekend kan worden als zij de AOW-leeftijd hebben bereikt tijdens de inhouding van de loonheffing. Vanaf 2024 worden het model 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' en het model loonstaat aangepast, zodat deze verrekening mogelijk is.

Om de verrekening bij de werkgever te laten plaatsvinden, is het aan te raden dat werknemers ook de toepassing van de alleenstaande ouderenkorting bij de SVB beëindigen. Deze veranderingen dragen bij aan een eenvoudiger en duidelijker proces voor zowel werknemers als werkgevers bij het verrekenen van de alleenstaande ouderenkorting.

Het verrekenen van de alleenstaande ouderenkorting is een belangrijk aspect voor werknemers en uitkeringsgerechtigden. Door op de hoogte te zijn van de toepassing van de AOW-leeftijd en de aanpassingen aan de modellen 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' en loonstaat, kunnen zij optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden en financieel voordeel behalen.