Berekenen.nl

Deel algemene heffingskorting?

Als ik 5 maanden gewerkt heb en daarna geen inkomsten meer heb gehad wat is dan mijn algemene heffingskorting? Is dat dan ook € 2477,00 of een evenredig deel?

Vraag gesteld door: Mirjam
Reageer jij op deze vraag?

Erik: Het aantal gewerkte maanden maakt niet uit voor de heffingskorting. Deze is op basis van het bruto loon over heel het kalenderjaar. Dus je krijgt het volledige bedrag zoals je in het berekeningresultaat ziet.