Berekenen.nl

Algemene heffingskorting en twee inkomens

Als je twee inkomens hebt. Zoals een AOW uitkering (SVB) en nabestaande pensioen. Daarvan heb ik begrepen dat je de algemene heffingskorting alleen van één inkomen in korting mag brengen. Dat het gunstig is deze van het hoogste inkomen te laten verekeken. Maar onze pensioensverstrekker laat ons weten dat dat juist tot een hogere belastingaanslag leid, vanwege het verzamelinkomen.

Hoe zit dat? De pensioengever raad mij het tegengestelde aan dan de Belastingdienst.

Vraag gesteld door: Boudewijn Plomp
Reageer jij op deze vraag?