Berekenen.nl
Geplaatst op 14 februari

Rekenfout klimaatplan hogere kosten huiseigenaren

In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is vastgelegd dat huiseigenaren en woningcorporaties hun huizen op korte termijnen dienen te vergroenen. Het kabinet heeft de kosten voor het isoleren van een huis en van het gas af gaan destijds berekend voor huiseigenaren. Nu blijkt dat er een forse rekenfout is gemaakt in deze berekeningen voor het klimaatplan. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn de kosten te laag ingeschat en gaat het om "grote bedragen".

Kosten maatregelen Klimaatakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte in 2019 een berekening van de nationale kosten voor de maatregelen in het Klimaatakkoord. Een van de maatregelen is dat per 2010 ongeveer 1,5 miljoen huizen beter geïsoleerd en van het gas af moeten zijn. Het is de bedoeling dat woningbouwcorporaties daarin voortouw nemen. Deze maatregel uit het Klimaatakkoord kosten woningcorporaties tot nu toe honderden miljoenen euro's. De koepel van woningcorporaties, Aedes, gaf vorig jaar aan dat het PBL de kosten voor vergroeningen van woningen te laag heeft ingeschat en de kosten vele malen hoger uit vielen dan verwacht.

Verkeerde berekening

Het Planbureau voor de Leefomgeving ging na deze klacht van Aeres onderzoek doen. Zij komen nu tot de conclusie dat niet alle kostenposten zijn meegenomen in de berekening die destijds is gemaakt. Zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de extra kosten die aannemers in rekeningen brengen. Denk herbij aan kosten voor winst en risico. Ook heeft het PBL geen rekenschap gehouden met de extra kosten voor architecten, installatie adviseurs en constructeurs. Daar komt bij dat het PBL ook niet heeft voorzien dat de bouwkosten hard zouden stijgen in 2019. Hierdoor is de actualisatie van de bouwkosten niet meegenomen in de berekening. Tot slot blijkt het onderzoek dat het rentepercentage op geldleningen aan woningbouwcorporaties voor verduurzaming te laag is ingeschat. Dit is niet de eerste keer dat het Planbureau voor Leefomgeving een rekenfout maakt in het kader van vergroening. Zo bleek vorig jaar dat eerdere voorspellingen over de kosten van het gebruik van een elektrische auto in Nederland ook behoorlijk verkeerd waren ingeschat. Het bereik van de batterijen in stekkerauto's dat was gepland voor 2050 werd namelijk al in 2018 bereikt. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte destijds gebruik van een geheim rekenmodel om de invloed van klimaatplannen op elektrisch vervoer te berekenen. Dit tot grote frustratie van de Tweede Kamer.

Hogere vergroeningskosten

Volgens de koepel van woningbouwcorporaties vallen de vergroeningskosten maar liefst 40 tot 50 procent hoger uit dan aanvankelijk was berekend en verwacht. Wat de invloed hiervan is op de prijs van nieuwe groene koopwoningen is nog niet bekend.Voor bestaande huiseigenaren is het raadzaam om goed te kijken naar de geschatte kosten voor vergroening. Van plan om je woning te vergroenen? Naast het aanvragen van subsidie is het vaak ook mogelijk om een tweede hypotheek te nemen. Met deze tweede hypotheek kan een verbouwing aan je woning worden bekostigd. Benieuwd wat jouw maximale tweede hypotheek mag zijn? Bereken het nu met onze tweede-hypotheek-berekenen-tool.