Berekenen.nl
Geplaatst op 8 juli

Alcohol en de blaastest

Op verschillende manieren kan de politie onderzoeken of een bestuurder onder invloed is van alcohol. Een van die manieren is de blaastest en verre weg ook het meeste gebruikt. Het blaasapparaat geeft een letter als uitkomst. De verschillende uitkomsten kunnen verschillende gevolgen hebben.

Wanneer wordt een blaastest afgenomen?

Een agent kan om verschillende redenen een blaastest afnemen. Daar is in principe geen verdenking voor nodig. De politie is namelijk bevoegd om preventief een alcoholcontrole uit te voeren. Dat gebeurt vaak in de vorm van een controle langs de weg, die steekproefsgewijs gedaan wordt. Verder mag een agent een blaastest afnemen bij bestuurders die betrokken zijn bij een verkeersongeval. Dat hoort bij de standaard procedure. Tot slot is de agent uiteraard bevoegd een blaastest af te nemen indien ze een bestuurder verdenken van rijden onder invloed van alcohol.

Hoe werkt een blaastest?

Allereerst zal de agent de bestuurden een signaal geven om te stoppen. Vervolgens zal de bestuurder geïnformeerd worden over het feit dat een blaastest afgenomen zal worden. De bestuurder van de auto is wettelijk verplicht om mee te werken. De agent pakt vervolgens het blaasapparaat. Op het blaasapparaat zal vervolgens een plastic buisje gemonteerd worden. Dan moet de bestuurden blazen totdat het apparaat piept of totdat de agent zegt dat hij of zij moet stoppen. Daarna zal het apparaat aangeven wat de uitkomst is.

Uitkomsten blaastest

LETTER BETEKENIS UITLEG PROMMILLAGE
P Pass/Prima De bestuurder heeft niet (te veel) gedronken en mag zijn weg vervolgen. Beginnend bestuurders: max 0,21. 
Niet-beginnend bestuurders: max. 0,50.
A/P Alert/Pass Indien er sprake is van een beginnend bestuurder Alert. 
Niet-beginnende bestuurders mogen doorrijden.
Beginnend bestuurders: 0,22 tot 1,30.
A Alert Alert voor alle bestuurders. Niet-beginnend bestuurders: 0,51 tot 1,30.
F Fail Fail voor alle bestuurders. Hoger dan 1,30.

Voorlopige betekenis

Het promillage op basis waarvan een straf bepaald zal worden, komt niet voort uit een blaastest. Als de uitkomst van de blaastest een ‘A’ of ‘F’ is, dan moet de bestuurder een uitgebreide ademanalyse ondergaan. Het promillage dat daaruit komt, is bepalend voor de straf. De blaastest op straat selecteert dus bestuurders die onderworpen moet worden aan een ademanalyse.

Alcoholpromillage berekenen? Online, aan de hand van een paar eenvoudige gegevens. Zodat je precies weet of je nog mag rijden. Of hoeveel je mag drinken, voordat je aan de wettelijke grens komt.Bereken hier