Berekenen.nl
Geplaatst op 28 juli

Wat is eigenwoningforfait?

Wat is eigenwoningforfait?

Het eigenwoningforfait is een begrip in enkele artikelkopjes in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001. In de wet zelf wordt er geschreven over voordelen uit eigen woning. Deze wet deelt het inkomen in in boxen, met een forfaitair inkomen uit vermogen in box 3. Voor de eigen woning wordt echt een uitzondering gemaakt. Een forfaitair bepaald inkomen uit de eigen woning (het gebruiksgenot als inkomen in natura), eigenwoningforfait genoemd, is belastbaar in box 1. Daardoor zijn de kosten ter verwerving en behoud van deze bron van inkomen in principe aftrekbaar, zelfs als ze hoger zijn de inkomsten. Het eigenwoningforfait wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde. Bij de hoogte wordt al rekening gehouden met onderhoudskoste, deze zijn dan ook niet aftrekbaar. Wel is de rente over de eigenwoningschuld aftrekbaar, waardoor inderdaad vaak het belastbaar inkomen uit de eigen woning negatief is. De Commissie Van Dijkhuizen heeft voorgesteld de eigen woning geleidelijk te verhuizen van box 1 naar box 3.

Online eigenwoningforfait berekenen

Wil je online het eigenwoningforfait berekenen, om na te gaan wat je eigenlijk betaalt? Je kunt online het forfait berekenen, aan de hand van de waarde van de woning. Naarmate de waarde van het huis groter is zal ook het forfait hoger uitpakken. Over het algemeen gaat het om maximaal een paar tientjes per maand. Het is daarom niet vreemd dat we het eigenwoningforfait voorheen niet of nauwelijks kenden. Wij bieden je online de mogelijkheid om het eigenwoningforfait te berekenen, zodat je daar in ieder geval goed van op de hoogte bent.