Berekenen.nl

max. inkomen 2017

Wat is het max.. inkomen echtpaar 65+ om nog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Vraag gesteld door: piet
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Voor 2017 zal dit een dezer dagen duidelijk worden, maar je mag uitgaan van rond de € 30.275,-voor jullie beiden.

carla: wat is de grens voor een alleenstaande aan inkomen

Danny: Carla, dat ligt geheel aan je leeftijd. Het maximale inkomen voor huurtoeslag 2017 is nog niet bekend gemaakt, maar afgaande op 2016 zal dit voor alleenstaande maximaal een inkomen zijn van rond de €22.200,- in 2017 voor AOWers maar ook voor alleenstaande tussen de 23 en de AOW leeftijd.

Theo: voor huurtoeslag aanvragen moet je dan ook je pensioen mee rekenen

Danny: Jazeker Theo, pensioeninkomen telt ook mee voor de huurtoeslagaanvraag.

Wil: Hoeveel huurtoeslag krijg ik bij een jaarinkomen van 25.187 euro

Danny: Wil, dat ligt ook aan hoeveel nettohuur je betaald + eventuele subsidiabele servicekosten als je in een appartement woont.