Berekenen.nl

Huurtoeslag

In het verleden heb ik nooit huurtoeslag gehad omdat ik €7,- boven de grens uitkwam. Toen kwam er altijd €7,50 aan servicekosten bij voor de huismeester. Vanaf 2016 staat de huismeester kosten niet meer op mijn huurbrief. Dit is vervangen door beheerderskosten. Moet ik deze kosten meetellen of niet? De belastingdienst spreekt alleen over huismeester kosten.
Graag hoor ik dit van u

Vraag gesteld door: Ad
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Dat ligt eraan wat deze beheerderskosten zijn, als het alleen een naamswijziging is bij de verhuurder voor dezelfde (huismeester)werkzaamheden dan zijn het nog steeds subsidiabele servicekosten,waarvan je maximaal € 12,- moet meetellen voor de subsidiabele huur. In dat geval kan het goed zijn dat je dan boven de huurtoeslaggrens komt waardoor je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wel zou dat heel zuur zijn mocht je alleen hierdoor niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ik zou dan even in gesprek gaan met de woningbouwvereniging. Dan zouden ze bijvoorbeeld die beheerderskosten als niet subsidiabel kunnen laten aanmerken waardoor jij wel huurtoeslag zou kunnen ontvangen. Dan betaal je deze kosten wel, maar wordt de subsidiabele huur lager waardoor je wel in aanmerking komt voor huurtoeslag.

En concreet voor je vraag. De verhuurder geeft zelf ook de huren en subsidiabele servicekosten door aan de Belastingdienst, dus ik zou sowieso even in gesprek gaan met de verhuurder!