Berekenen.nl
Geplaatst op 2 april

Aanpassing huurtoeslag om studentenwoningen betaalbaar te houden

Studenten hangt een aantal wijzigingen boven het hoofd, met het oog op de OV-kaart en de basisbeurs. Dit laatste zal voortaan een lening zijn, die studenten na het afronden van hun studie terugbetalen. De OV-kaart wordt versoberd, waardoor de studenten niet zomaar meer vrij kunnen reizen. Studenten vragen in ruil hiervoor om lagere woonlasten, omdat deze niet langer op te brengen zijn.

Studentenwoningen moeten betaalbaar blijven

De overheid is het met de studenten eens dat de studentenwoningen betaalbaar moeten blijven. Het is echter de vraag wat het effect zal zijn van de maatregelen die men op dit moment neemt. Het afschaffen van de basisbeurs zal ervoor zorgen dat meer studenten thuis blijven wonen, terwijl de versoberde OV-kaart aan de andere kant kan zorgen voor een noodzaak om op kamers te gaan. Het is wat dat betreft nog niet goed duidelijk of de maatregelen ertoe zullen leiden dat er meer of minder studentenwoningen beschikbaar zullen komen. De ministers Blok en Bussemaker zijn het er in ieder geval over eens dat studentenwoningen betaalbaar moeten blijven, ook wanneer de studenten meer dienen te gaan lenen voor hun studie.

Aanpassen van de huurtoeslag

Bussemaker denkt onder andere na over het aanpassen van de huurtoeslag. Op dit moment kunnen studenten de toeslag ontvangen wanneer ze in een zelfstandig eenheid wonen. Dit betekent dat ze een eigen voordeur dienen te hebben, net als eigen voorzieningen. Door hier aanpassingen in te doen zouden meer studenten hier gebruik van kunnen maken en wordt het voor een grotere groep mogelijk om op kamers te gaan. Wat dat betreft is het voorlopig de vraag hoe de huurtoeslag zich zal gaan ontwikkelen, wellicht om de studenten in hun kosten voor het komende studiejaar tegemoet te komen.